. . .:. А.Строително-монтажни работи / дейности /
     ♦ Производствени сгради - халета от метални конструкции и термопанели  
     ♦ Отоплителни и вентилационни инсталации  на производствени , битови и др. сгради
     ♦ Външни и вътрешни ВиК инсталации 
     ♦ Фундаменти , метални конструкции и съоръжения  
     ♦ Пожарогасителни спринклерни инсталации  
     ♦ Машинен монтаж съоръжения

. . .:. Б.Машини ,съоръжения и технологични инсталации / линии /за дървопреработващата промишленост:
     ♦ Инсталации за подготовка насуровина за производство на пелети и брикети от дървесни частици 
      – по индивидуален проект , съобразен с изискванията на клиента
     ♦ Барабанни сушилни за дървесни частици с капацитет от 500 кг. до 3000 кг./час
     ♦ Силози за насипни материали с хидравлично разтоварващо
      устройство.
     ♦ Лентови транспортьори
     ♦ Кофъчни елеватори
     ♦ Пневмотранспортни инсталации
     ♦ Шнекове
     ♦ Чукови мелници
     ♦ Сито – машини  /  вибрационни и люлеещи се /
     ♦ Вибротранспортьори