производствен корпус
производствен корпус
производствен корпус
производствен корпус
склад ПДЧ
склад метали
склад метали
склад ГП
склад ГП
надстройка с външен асансьор и стълбищна клетка
покрив жилищна сграда
обезпрашителна инсталация
мархи
бункер , циклони
воден скрубер
барабанна сушилна триходова 3000 кг/час
барабанна сушилна триходова 2000 кг/час