. . .:. Основните обекти на „АКОРД – 95” ООД през последните години са:

    ♦ Линия за ПДЧ  - ”ГАБРОВНИЦА”АД  с. Горно Сахране  
    ♦ Линия за ПДЧ  -  „ Кроношпан  България” ЕООД - гр. Велико Търново  
    ♦ Котелно за твърдо гориво 5.000.000 к. калории на фирма „Берсей” за горещо масло
   /260 Сº/ и изграждането на маслопроводи до консуматорите -”ГАБРОВНИЦА”АД с.Горно Сахране  
    ♦ Инсталация за подготовка ,складиране и захранване на котел с твърдо гориво 
   /дървесни частици /- „ЛЕСОПЛАСТ”АД   - Р Сърбия гр.Ковин  
    ♦ Склад за ПДЧ – 4.600,00 м². с ЖП коловоз -  ”ГАБРОВНИЦА”АД 
    ♦ Депо/ склад / за талаш – тип „Мархи” – 1.100,00 м²  -  ”ГАБРОВНИЦА”АД
    ♦ Система за газо и водо очистка на изгорелите газове от сушилните инсталации – скрубер
   -”ГАБРОВНИЦА”АД 
    ♦ Линия за ламиниране на ПДЧ  гр.Чирпан – „АКРИТАС БЪЛГАРИЯ”АД гр.София
    ♦ Обезпрашителни и пневмотранспортни инсталации в дървопреработващата промишленост в страната 
    ♦ Производствен корпус-метална конструкция с общо тегло 350 тона с подкранови пътища с товароподемност 
   10 т. и климатизирано чисто помещение  -  обща площ 3318 м²  -  „М+С ХИДРАВЛИК”АД  гр. Казанлък
    ♦  Склад за готова продукция  и метали  с обща площ 1560 м²  -  „М+С ХИДРАВЛИК”АД  гр. Казанлък
   ♦ Инсталации за производство на брикети от дървесни частици 12 бр. -  Р България, Р Сърбия , 
   Р Босна и Херцеговина и Р Македония