За контакти:
    6100 гр.Казанлък  , ул.”Преслав” № 10 вх.А
  
    тел. 00359 431 63093 , факс 00359 431 64853 
   
     e-mail:  akord_95@abv.bg